Arrecifes Ciudad
Nature

Hor贸scopo de Hoy

Arrecifes Ciudad 2021

Bi峄噒 th峄 t峄 l岷璸 Sun Grand City Feria v峄沬 t峄昻g s峄 104 c膬n, c贸 di峄噉 t铆ch dao 膽峄檔g t峄 130 m2 鈥 180 m2, t峄昻g di峄噉 t铆ch s脿n x芒y d峄眓g kho岷g 272 m2. Trong d峄 谩n bi峄噒 th峄 ngh峄 d瓢峄g n脿y c贸 h啤n 38.000 m2 ti峄噉 铆ch, bao g峄搈: c么ng vi锚n Signature 1.717 m2; s芒n b贸ng r峄 750 m2; s芒n ch啤i tr岷 em 714 m2; 膽脿i phun n瓢峄沜 3.450 m2; s芒n c岷 l么ng 3.328 m2; hai khu v峄眂 h峄 c岷h quan v峄沬 di峄噉 t铆ch t瓢啤ng 峄﹏g l脿 11.800 m2 v脿 4.678 m2; khu v峄眂 clubhouse 11.700 m2. Th么ng tin t峄 CafeLand D峄 谩n bi峄噒 th峄 Sun Grand City Feria do T岷璸 膽o脿n Sun Group l脿m ch峄 膽岷 t瓢. Sun Group l脿 t岷璸 膽o脿n chuy锚n ho岷 膽峄檔g trong l末nh v峄眂 膽岷 t瓢 x芒y d峄眓g, b岷 膽峄檔g s岷, th瓢啤ng m岷, du l峄媍h v脿 d峄媍h v峄. Gi谩 b谩n bi峄噒 th峄 膽瓢峄 tham kh岷 tr锚n th峄 tr瓢峄漬g c峄 d峄 谩n Sun Grand City Feria t峄 85 - 100 tri峄噓/m2.
chung c瓢 rose town
T锚n d峄 谩n: Rose Town Ch峄 膽岷 t瓢: Li锚n doanh Xu芒n Mai Corp - C么ng ty c峄 ph岷 S岷 xu岷 Bao b矛 v脿 v脿 h脿ng xu岷 kh岷﹗ V峄 tr铆 d峄 谩n: KM9 膽瓢峄漬g Ng峄峜 H峄搃, P. Ho脿ng Li峄噒, Q. Ho脿ng Mai, H脿 N峄檌 T峄昻g di峄噉 t铆ch: 40.124m2 Di峄噉 t铆ch x芒y d峄眓g: 11.797m2 M岷璽 膽峄 x芒y d峄眓g: 30% Lo岷 h矛nh ph谩t tri峄僴: C膬n h峄 chung c瓢, bi峄噒 th峄 li峄乶 k峄, v膬n ph貌ng cho thu锚 v脿 kh谩ch s岷 Quy m么 d峄 谩n: 4 t貌a chung c瓢 (DV1-DV2-DV3-DV4) cao 27 t岷g, 1 t貌a kh谩ch s岷 (DV5) cao 27 t岷g, 1 to脿 v膬n ph貌ng cao 25 t岷g v脿 43 l么 bi峄噒 th峄 li峄乶 k峄 膽岷硁g c岷 膼啤n v峄 thi岷縯 k岷: C么ng ty c峄 ph岷 t瓢 v岷 thi岷縯 k岷 Xu芒n Mai 膼啤n v峄 thi c么ng: Xu芒n Mai Corp Ng芒n h脿ng b岷 l茫nh: BIDV - Ng芒n h脿ng TMCP 膼岷 t瓢 v脿 Ph谩t tri峄僴 Vi峄噒 Nam 膼啤n b峄 b谩n h脿ng: C么ng ty c峄 ph岷 膽岷 t瓢 v脿 kinh doanh B膼S Xu芒n Mai H矛nh th峄ヽ s峄 d峄g: Quy峄乶 s峄 d峄g L芒u d脿i (V末nh vi峄卬) Kh峄焛 c么ng: Qu媒 II/2018 - B脿n giao: Qu媒 III/2020